• realidad augmentada CAT 250x144 - Realitat augmentada

  Realitat augmentada

  19/09/2012

  La realitat augmentada ofereix informació complementària al receptor de la mateixa, i consisteix en la combinació d’elements reals i virtuals en temps real per crear una nova realitat mixta en 3D. La realitat augmentada es visualitza en les pantalles de dispositius mòbils, tablets, ordinadors, etc. que disposin d’una càmera que detecti el codi. Actualment és una solució que està incrementant […]

 • desen tecnologies CAT 250x144 - Desenvolupament i gestió de noves tecnologies

  Desenvolupament i gestió de noves tecnologies

  18/09/2012

  Un altre dels factors essencials per a l’òptim desenvolupament de qualsevol tipus de campanya, esdeveniment o acció de comunicació recau en la correcta elecció de la tecnologia més adequada. En alguns casos les noves tecnologies, no solamentredueixen costos o aporten millors resultats o majors efectes en el receptor del missatge, sinó que per nova ja resulta de per si un potent reclam cap al […]