Disseny de Branding o creació de marca

Una marca és, comunament, associada a el logotip o representació gràfica d’una empresa. No obstant això no ha de quedar-se només aquí. Si bé el logotip és el principal identificador d’una empresa, producte, servei o entitat juntament amb altres elements corporatius com l’eslògan, grafisme i implementació gràfica sobre elements corporatius com a oficines, botigues, vehicles, vestuari, papereria corporativa, elements de comunicació comercials, tècnics, interns, etc. El branding és la suma de totes les qualitats, valors i idees de l’empresa, el producte o el servei que representa per al consumidor o client final.

Pel que, per crear una marca es tindran en compte tots aquests aspectes mitjançant el procés de consultoria, en el qual es realitza una anàlisi del sector, el client i el seu entorn. Des d’aquí establim el posicionament de marca al mercat, públic objectiu al que donar enfocament, avantatges competitius a partir de les quals s’establiran unes directrius per desenvolupar el naming, el branding, registre comercial de marca, així com la seva Identitat Corporativa, aplicacions gràfiques i comunicacionales abans citades a més del manual d’estil.

Descubre
los proyectos
de Branding

1. Naming

“El que no té nom no existeix” Joan Costa

Per arribar al nom ideal es poden seguir molts processos. A Mediactiu disposem d’una metodologia pròpia que s’aplica en un procés constituït principalment per l’estudi del client i el seu sector, la recerca a nivell semàntic i morfològic. Explorem les diferents vies dels conceptes principals i generem propostes de més d’una tipologia de naming. Sempre tenint en compte que el nom de marca ha de guardar relació d’alguna manera amb el producte o servei que s’ofereix, busquem una bona pronuncia i memorització de les paraules així com una bona sonoritat. Analitzem també els contres de les paraules que proposem evitant connotacions negatives o traduccions errònies.

A aquestes fases se’ls sumaran les de filtres i verificacions registrals.

3. Registro de marca

Registrar la teva marca és essencial en la creació d’un branding, oferint protecció a nivell comercial davant possible agressions per part d’altres empreses.

El registre s’estableix a la classe a la qual correspon l’activitat o servei que representarà la marca i a l’àmbit d’actuació de la mateixa (nacional, comunitari o intracomunitari) durant 20 anys amb seguiment i avisos.

Aquest és un punt important a tenir en compte dins del pla d’empresa, ja no solament per costos si no més per temps als quals ens veurem lligats. S’ha de tenir en compte que als processos d’anàlisis i creatius (1 i 2) sempre s’han de sumar un marge de temps per al procés de validació i registre que té una durada propera als 4 mesos des de la data de sol·licitud. És una garantia per protegir i capitalitzar el valor de marca que generi la teva empresa.

2. Branding

A partir del naming resultant de la primera fase, desenvoluparem el concepte gràfic que reportarà major memorització i força sobre la ment dels consumidors. Amb el branding aconseguim donar-li forma i atribuir-li el caràcter que necessita per poder representar els valors de l’empresa i diferenciar-se de la competència. La marca ha de tenir la capacitat d’adaptació per a la seva correcta aplicació en els diferents elements corporatius. Des de material imprès: cartelleria, retolació, senyalètica, material promocional, catàlegs, packaging. Elements de marxandatge, uniforme laborals, vehicles, retail, accions de màrqueting, vídeo, etc. A websites corporatives, bàners, app, etc.

En Mediactiu treballem el branding, sobre la base d’una experiència i a una metodologia en branding pròpia, busquem solucions creatives i visualment atractives. Que el client se senti còmode i identificat amb la seva marca.

4. Manual de estilo

Una vegada realitzat el naming, branding i tenint el registre de marca, el següent pas serà definir la línia gràfica i establir unes normes per al correcte ús de la marca. D’aquesta manera assegurem la bona aplicació en tots els elements comunicacionals, fent que la marca perduri en el temps sense ser alterada.

En Mediactiu volem oferir-te la solució en branding que millor s’adapti a tu, per la qual cosa, estiguis en el punt que estiguis podem desenvolupar el teu projecte de creació de marca i permetre’t diferenciar-te de la teva competència, acostar-te al teu target i sumar valor a la teva empresa.

Cuéntanos tu proyecto sin compromiso,
estudiaremos la mejor opción para hacerlo realidad

NO HAY POSTS