Realitat augmentada

19/09/2012

La realitat augmentada ofereix informació complementària al receptor de la mateixa, i consisteix en la combinació d’elements reals i virtuals en temps real per crear una nova realitat mixta en 3D. La realitat augmentada es visualitza en les pantalles de dispositius mòbils, tablets, ordinadors, etc. que disposin d’una càmera que detecti el codi. Actualment és una solució que està incrementant la seva demanda per mostrar amb claredat tot detall de productes i serveis, com a estratègia comercial i de màrqueting, aportant proximitat i dinamisme a l’acostament amb els clients.

A l’estudi de disseny gràfic i disseny web Mediactiu comptem amb la capacitat perdesenvolupar projectes de realitat augmentada, enfocats des d’un punt de vista comercial i publicitari. Gestionem els projectes de realitat augmentada des de l’assessoria, a la creació i la seva aplicació, passant per l’anàlisi i disseny dels mateixos.

Articulos relacionados